Dewan Kerja

STRUKTUR DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA NGAWI
MASA BAKTI 2019-2024

Ketua : Faizal Gilang Mareta
Wakil : Suci Rahma Wati
Sekretaris 1 : Dea Ardila
Sekretaris 2 : Muh. Ikhsan Prayogi
Bendahara 1 : Maratush Sholikah
Bendahara 1 : Riska Widyaningsih

Ketua Bidang Evaluasi dan Pengembangan : Fatrah Ahmad Putra
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat : Faizal Maulana
Ketua Bidang Kegiatan : Faisal Irawan
Ketua Bidang Kajian Kepramukaan : Nanda Lusyta Rahmawati

Anggota :
1. Alriza Eka
2. Riyo Aldi
3. Candra Febriyuda E.
4. Anisa Umi
5. Noor Feisa
6. Fadhillah Yusuf
7. Dinda Tiwik
8. Lucy Tessa Sendy Amanda
9. Imam Hanafi
10. Kristin
11. Irvan Galih
12. Kaafi Risky
13. Endin
14. Wahyudi
15. Muh. Ricky Fernando